Objednejte se

Dejte nám vědět, co Vás trápí a kdy byste nás chtěli navštívit. Co nejdříve se Vám ozveme zpět s nejbližším možným termínem.

Některé dokumenty můžete vyplnit již nyní a neztrácet tak zbytečně čas v čekárně.

Společně proti COVID 19

14.04.2020 | Bc. Alena Vašková, MBA

#VbezpečíVtreedk

Tento hashtag se stal v TREEDK symbolem dnešních dnů. Zdraví nás všech bylo a je v přímém ohrožení. V TREEDK proti strachu bojujeme řadou opatření, které jsme zavedli, abychom ochránili zdraví našich pacientů, ale také zdraví zaměstnanců, kteří o naše pacienty pečují.

Lékaři a asistentky pracují ve dvou týmech, přičemž nedochází k jejich vzájemnému setkávání na pracovišti. Nově tedy pracujeme "na směny", avšak pro naše pacienty jsme k dispozici každý den od 7:00 do 17:00. Po každém pacientovi je ordinace důkladně vydenzifikována, vzduch je vyčištěn ozónovým generátorem a aktivně vyháněn z místnosti za pomoci ventilátoru. V našem týmu je nepostradatelná sterilizační sestřička, která pracuje samostatně s nikým se nesetkává a která zajišťuje důkladnou dezinfekci všech ordinací.

K dezinfekci ovzduší použiváme germicidní UV lampy, které spole­hlivě hubí veškeré viry. Během procesu dezinfekce ordinace, který trvá až 60 minut, pracuje ošetřovatelský tým v druhé ordinaci, která již prošla čištěním.

Zásadně používáme u každého pacienta jednorázové ochranné pomůcky(jakými jsou respirátory, návleky, ochranné obleky, čepice, zástěry, rukavice). Personál se také chrání ochranným štítem a brýlemi. Snažili jsme se obstarat dostatečné množství těchto pomůcek, aby byl každý z personálu dostatečně chráněn po celou dobu v zaměstnání.

Odstranili jsme z dosahu nepotřebné plastové předměty na kterých by mohly ulpívat viry. Věděli jste, že koronavirus dokáže na plastových površích přežívat až 4 dny? Výjimkou není ani automobil, kterým k nám většina pacientů přijíždí. Proto jsme se také rozhodli zdarma všem pacientům, nabídnout možnost čištění interiéru svého automobilu ozónem. Ten se ukázal být nejúčinnějším způsobem pro hubení nejen koronaviru, ale také bakterií, sporů či plísní. Tím, že se jedná o plyn, dostane se hluboko do všech zákoutí interiéru, pórů materiálů a také tam, kde se nelze s běžným dezinfekčním prostředkem dostat.

Pro pacienty jsou před vstupem do ordinace vždy k dispozici jednorázové rukavice, návleky a dezinfekce. Pacienty předem prověřujeme, aby nedošlo ke střetu těch, kteří patří do ohrožené skupiny s pacienty, kteří mohou být potenciálně rizikoví. Tento nelehký úkol zvládá naše recepční. Opravdu každý pacient je předem telefonicky osloven a je u něj prověřena jeho zdravotní anamnéza. Každý kdo je potenciálně rizikový je přeobjednán na jiný termín.

Všem příchozím je před vstupem změřena tělesná teplota. Následně musí každý vyplnit anamnestický dotazník s otázkami zaměřenými na jeho aktuální zdraví. Zavedli jsme dekontaminační zóny pro zaměstnance i pacienty. Každý zaměstnanec je povinen na sebe uplatnit povinnost autokarantény. Zejména v případě kontaktu s nakaženým jedincem či rozvoje příznaků onemocnění. Pořídili jsme speciální box určený pro dekontaminaci větších předmětů. Recepce je nově opatřena ochranným sklem, které chrání naše recepční.

Zákroky u kterých je produkován aerosol, jsme omezili na minimum či zcela vyloučili. S použitím speciální gumové blány zvané kofferdam, minimalizujeme množství infekčního aerosolu z úst pacienta až o 98,8 %.

Drazí pacienti, věříme, že jsme Vás s pomocí těchto opatření ujistili, že klinika TREEDK je pro Vás naprosto bezpečná. 

Prosím nepodceňujte správnou péči o dutinu ústní ani v době pandemie. Díky tomu Vás vaše zuby či dásně bolestí nepřekvapí ani v karanténě.